แชร์ข้อความนี้

ของเล่นกับพัฒนาการ

HIGHLIGHTS:

  • การส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างสมดุล เหมาะสมกับวัย และมีความสุข ต้องเริ่มจากการทำความรู้จักและเข้าใจลูกในทุกด้าน พ่อแม่จำเป็นต้องทำความรู้จักลูกและเข้าใจลูก รู้จักลูกในแต่ละช่วงวัย

 

การเล่นของเล่นกับพัฒนาการ

การสร้างเสริมพัฒนาการของเด็ก หมายถึงการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างสมดุล เหมาะสมกับวัย และมีความสุข โดยเริ่มจากการทำความรู้จักและเข้าใจลูกในทุกๆด้าน โดยการทำความรู้จักลูกและเข้าใจลูกนั้น พ่อแม่

สามารถทำได้เองได้ง่ายๆ ตั้งแต่วันแรกที่ลูกลืมตา เพียงแค่ให้เวลา ใส่ใจ และหมั่นคอยสังเกตท่าทางการส่งเสียงของลูก และลองตอบสนองตามที่พ่อแม่คิดว่าลูกสื่อถึงอะไร ก็จะทำให้เรารู้จักและเข้าใจลูกได้มากขึ้น

เพราะเรารู้ว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่าง หน้าตา ท่าทาง อุปนิสัย หรือแม้แต่พัฒนาการ ก็ยังมีความโดดเด่น เร็ว ช้า ไม่เท่ากัน สังเกตได้ว่าเมื่อลุกเติบโตขึ้นก็จะมีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว การใช้มือ การสื่อสาร อารมณ์ การช่วยเหลือตัวเอง การเรียน หรือทักษะการ แก้ปัญหา เป็นต้น

ดังนั้นพ่อแม่จำเป็นต้องเข้าใจ และรู้จักลูกในแต่ละช่วงวัยด้วยเพื่อที่จะได้ส่งเสริมพัฒนาการที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง และเติมเต็มพัฒนาการด้านที่ยังบกพร่องให้สมบูรณ์ การเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานใดๆของพ่อแม่ เพราะเป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่ดีและมั่นคงให้กับลูกในอนาคต

การเล่น เป็นกิจกรรมหลักของเด็กทุกวัย ที่เป็นตัวสำคัญในการช่วยพัฒนาลูกทั้งทางด้านไอคิว และอีคิว ผู้เลี้ยงดูส่วนใหญ่ลืมความสนุกสนาน และภาคภูมิใจในขณะที่เล่นสมัยตอนเป็นเด็กๆไปแล้ว ทำให้มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกผ่านการเล่นนั้นดูเข้มข้นมีสาระมากเกินไปจนลูกไม่ชอบหรืออาจจะสนุกสนานเฮฮามากเกินไปจนลูกไม่ได้ข้อคิดอะไรเลย ดังนั้นการเล่นกับลูกถือเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่ง การจะเข้าให้ถึงตัวตนของลูกนั้นต้องเข้าใจและรู้จักลูกในทุกๆมุมก่อน ลูกเราไม่ชอบทำกิจกรรมอะไร ลูกสามารถปรับตัวกับเหตุการณ์ใหม่ๆหรือของเล่นใหม่ได้ทันทีหรือไม่ เพราะอะไรลูกเราต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกับบางอย่าง และจะทำอย่างไรกับกิจกรรมที่ลูกไม่สนใจเลย สิ่งเหล่านี้ผู้เลี้ยงดูเป็นคนสำคัญที่สุดที่จะเรียนรู้และตอบสนอ ให้เหมาะสมกับลูก และแม้แต่กับพี่น้องก็ยังไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ เพราะเด็กแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน


บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.92 จาก 5 จำนวนโหวต 12 โหวด

ผู้เขียน

พญ. คคนางณ์ จันทรภักดี สรุป: สาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม