အွန်လိုင်းမှအကြိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း

လူနာများအနေနဲ့ အောက်ဖေါ်ပြပါ လင့်တွေကနေ အွန်လိုင်း အကြိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် –