နဂိုအတိုင်းပြန်ထားရန်
2013

Samitivej Srinakarin

(၂၀၁၃) ခုနှစ် အတွက် Asian Hospital Management Award

2013

Samitivej Srinakarin

(၂၀၁၃) ခုနှစ်အတွက် The Best Employer Thailand

2013

Samitivej Srinakarin

(၂၀၁၃) ခုနှစ်တွင် Commitment to Engagement Category တွင် The Best Employer Thailand Award အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။

2007

Samitivej Srinakarin

Ayudhaya Allianz C.P. Insurance မှပေးအပ်သော Best Overall Service Provider Award ကို ရရှိခဲ့သည်။