เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรในประเทศที่เจริญแล้ว และ ประเทศที่กำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะ โรคหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ
หรือที่เรียกว่า Coronary artery disease เป็นโรคหัวใจที่พบมาเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลกและเป็สาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้น
 
 
 

มีเลือดปนมาในอุจจาระ
การมีเลือดออกทางทวารหนัก
อุจจาระมีขนาดเล็กลง
ปวดถ่ายอุจจาระบ่อยๆ
อุปนิสัยการขับถายเปลี่ยนไป
อาการ ท้องผูกสลับท้องเสีย
ลำไส้อักเสบเรื้องรัง
ปวดมวนท้อง
อาจคลำได้ก้อนในช่องท้อง
อาการปวดเบ่งบริเวณทวรหนักคล้าย ปวดอุจจาระตลอดเวลา
น้ำหนักลดโดยไม่ทราบเหตุ
อาจมีการซีด อ่อนเพลีย และ น้ำหนักตัวลด
อาการของลำไส้อุดตัน คือ ปวดท้องอย่างรุนแรงคล้ายลำไส้ถูกบิด
 
อาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ก้อนมะเร็งตั้งอยู่ เช่น
- มะเร็งที่บริเวณลำไส้ใหญ่สวนตัน อาการจะปรากฏในรูปของเลือดออก โลหิตจาง อ่อนเพลีย ใจสั่น หายใจลำบาก
- มะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ส่วนขวางอาจปรากฏอาการ ปวดท้อง ท้องอืด เลือดออก
- มะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย และลำไส้ตรง อาจปรากฏอาการแสดงของ อุจจาระที่มีก้อนเล็กลง การขับถ่ายไม่สม่ำเสมอ ปวดท้องถ่าย
- มะเร็งของลำไส้ใหญ่ทุกส่วน มีโอกาสปล่อยเลือดออกมาทั้งเลือดสดๆ หรือเลือดเก่า จึงขอให้สังเกตดู หากมีลักษณะ สีของอุจจาระเปลี่ยนไปขอให้ปรึกษาคุณหมอทันที