โรคเบาหวาน คือ โรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อน ซึ่งไม่สามารถผลิตหรือหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อ อินซูลิน ออกมา ให้เพียงพอที่จะใช้เปลี่ยนน้ำตาล ที่ร่างกายจากอาหารพวก แป้ง ไขมั และโปรตีนให้เกิดพลังงานที่ใช้เคลื่อนไหว และสำหรับการทำงาน ของอวัยวะต่างๆ ทำให้ เกิดระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งถ้าระดับน้ำตาลสูงมากจนเกินความสามารถของไต ที่จะกักเก็บเอาไว้ได้ น้ำตาลส่วนนี้จะถูกขบออกมาทางปัสสาวะ ทำให้
ปัสสาวะหวานเนื่องจากมีน้ำตาลปนอยู่
 
  สาเหตุและผู้มีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน
  -กรรมพันธุ์
  -ความอ้วน
  -อายุ
  -ความเครียด
  -ยาบางชนิด
 
 


1.ถ่ายปัสสาวะปริมาณมากและบ่อยครั้ง และอาจจะพบว่า ปัสสาวะมีมดตอม
2 กระหายน้ำ คอแห้ง ดื่มน้ำมาก
3 อ่อนเพลีย
4 ผู้ป่วยจะกินเก่ง หิวเก่ง แต่น้ำหนักจะลดลง
5 การติดเชื้อ แผลหายช้า คัน
6 คันตามผิวหนัง มีการติดเชื้อรา
7 เห็นภาพไม่ชัด
8 ชาไม่มีความรู้สึก เจ็บตามแขนขา หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
9 อาเจียน