โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคมะเร็งปากมดลูก
โรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2522 เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย โดย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทในซอยสุขุมวิท 49
อ่านSamitivej's Journey ทั้งหมด