มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่ พบมากที่สุดของมะเร็งในสตรีไทย และพบมากในช่วง อายุ 35-60 ปี แต่มะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่
ระยะก่อนมะเร็งด้วยการทำแปปสเมียร์ โดยการเก็บเอาเซลล์เยื่อบุบริเวณปากมดลูก ไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง โดยการตรวจภายใน
 
- ติดเชื่อไวรับที่ชื่อว่า ฮิวเมนแพปพิลโลม่า (Human Papilloma Virus) หรือ เชื้อไวรัส เอชพีวี (HPV)
ปัจจัยเสริมของมะเร็งปากมดลูก
1. ปัจจัยเสี่ยงทางฝ่ายหญิง ได้แก่
  -มีคู่นอนหลายคน
  -มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยกว่า 17 ปี
  -จำนวนการตั้งครรภ์และการคลอดมากกว่า 4 ครั้ง
  -มีประวัติการติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  -การรับประทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานานๆ
  -ไม่เคยได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2. ปัจจัยทางฝ่ายชาย ได้แก่
  -สตรีที่มีสามีเป็นมะเร็งองคชาติ
  -สตรีที่แต่งงานกับชายที่เคยมีภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูก
  -ผู้ชายที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  -ผู้ชายที่มีประสงการณ์ทางเพศตั้งแต่อายุยังน้อย
  -ผู้ชายที่มีคู่นอนหลายคน
3. ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ
  -การสูบบุหรี่
  -ภาวะคุ้มกันต่ำ
  -สตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำ
 


1. อาการเลือดออกทางช่องคลอด
  - เลือดออก กะปริดกะปรอย
  - ตกขาวปนเลือด
  - เลือดออก หลังวัยหมดประจำเดือน

2. อาการในระยะหลัง เมื่อมะเร็งลุกลามมากขึ้น ได้แก่
  - ขาบวม
  - ปวดหลังรุนแรง ปวดก้นกบ และต้นขา
  - ปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด
  - ปวดท้องน้อย