โปรแกรม CONNEX by Samitivej ก่อกำเนิดขึ้น จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการชีวิตประจำวันเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
อันเป็นวิธีป้องกันการเจ้บป่วยซึ่งย่อมดีกว่าการรักษา

โปรแกรม โปรแกรม CONNEX by Samitivej จึงเป็นโปรแกรมสุขภาพซึ่งมีความเหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย ทั้งชนิดรายบุคล
ชนิดคู่และครอบครัว ในการวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ท่านสมาชิกที่ใส่ใจสุขภาพและแสวงหาการมีสุขภาพที่ดี

โปรแกรมนี้ยังจัดเตรียมวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงการเจาะลึกถึงความต้องการในการดูแลสุขภาพอันเหมาะสมตามความต้องการของท่านสมาชิกแต่ละท่านอีกด้วย

สนใจโปรแกรม CONNEX by Samitivej ติดต่อได้ ที่นี่