• โรงพยาบาลสมิตเวช สุขุมวิท
    133 สุขุมวิท 49, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กทม. 10110
    โทร: +66(0)2711-8749-50 โทรสาร: +66(0)2391-1290
    อีเมล์: info@samitivej.co.th